Pro zaměstnance / Aktuality

01 / 07 / 2012

Název projektu: „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji“

Začátkem července 2012 jsme se dozvěděli o nové výzvě operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji“. Organizátorem a posuzovatelem projektů této výzvy je Krajský úřad práce v Brně a po poradě s předsedou představenstva bylo rozhodnuto podat projekty do této výzvy a využít tak možnosti zorganizovat poměrně rozsáhlé proškolení našich mistrů a předních dělníků, které bude hrazeno z evropských fondů.

73 našich mistrů a předních dělníků bylo rozděleno do osmi skupin a ještě před celozávodní dovolenou sepsáno a předloženo na úřad práce 8 projektů určených pro jejich profesní vzdělávání. Tyto nám byly schváleny a následovalo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vzdělávání. Mzdové náhrady byly vyčísleny zhruba na 800 tisíc korun, náklady na vzdělávání také. Celkově se takto podařilo získat 1 600 000 korun na proškolení našich mistrů.

Dne 18. října se sešla výběrová komise jmenovaná předsedou představenstva a z předložených nabídek vybrala nabídku Regionálního vzdělávacího a poradenského centra akademie J. A. Komenského. Hodnotící komise konstatovala, že všechny tři posuzované oblasti proškolení pro mistry a přední dělníky Nové Mosilany jsou přehledně zpracovány včetně podrobných osnov jednotlivých školení. Náplň proškolení byla hodnotící komisí posouzena jako vyhovující. Do nabídky bylo navíc vloženo proškolení ochrany a bezpečnosti práce na dílně, povinnosti mistra při vzniku úrazu apod., což komise ohodnotila pochvalou. Náplň proškolení oblasti pracovního práva se komisi jevilo jako velmi přínosné a navíc bude uskutečněno všeobecně známým a výborným lektorem. Oblast controllingu komise zhodnotila také jako vyhovující. Náplň proškolení bude praktické, zajímavé a nezahltí mistry nadbytečnými technickými údaji. Osnova proškolení „Technologických souvislostí“ odpovídá požadavku Nové Mosilany, proškolení bude uskutečněno zkušenými odborníky Nové Mosilany.

Po té byla sepsána s Regionálním vzdělávacím a poradenským centrem akademie J. A. Komenského smlouva o uskutečnění proškolení, sepsáno a podepsáno 8 smluv s úřadem práce o poskytnutí nákladů na vzdělávání a mzdových náhrad našich mistrů a předních dělníků a dne 7.11.2012 bylo vzdělávání zahájeno a to ve výukové posluchárně Akademie na Malinovského náměstí.

Proškolení bylo naplánováno do 4 etap, mistři byli rozděleni do 8 skupin. V každé etapě každý mistr absolvuje 2 dny školení, to je 18 výukových hodin, celkem tedy ve 4 etapách 72 výukových hodin. Celé vzdělávání bude ukončeno rozsáhlým testem a jeho vyhodnocení umístěno na nástěnce recepce. Po úspěšném absolvování každý účastník obdrží certifikát.

Časový harmonogram vzdělávání

1.etapa

 1. skupina – 10. a 20. 12. 2012
 2. skupina – 5. a 12. 12. 2012
 3. skupina – 13. a 17. 12. 2012
 4. skupina – 6. a 19. 12. 2012
 5. skupina – 14. a 29. 11. 2012
 6. skupina – 7. a 22. 11. 2012
 7. skupina – 15. a 28. 11. 2012
 8. skupina – 8. a 21. 11. 2012

2.etapa

 1. skupina – 6. a 21. 2. 2013
 2. skupina – 14. a 27. 2. 2013
 3. skupina – 7. a 20. 2. 2013
 4. skupina – 13. a 28. 2. 2013
 5. skupina – 6. a 21. 3. 2013
 6. skupina – 14. a 27. 3. 2013
 7. skupina – 7. a 20. 3. 2013
 8. skupina – 13. a 28. 3. 2013

3. etapa

 1. skupina – 3. a 16. 10. 2013
 2. skupina – 9. a 24. 10. 2013
 3. skupina – 2. a 17. 10. 2013
 4. skupina – 10. a 23. 10. 2013
 5. skupina – 13. a 28. 11. 2013
 6. skupina – 6. a 21. 11. 2013
 7. skupina – 14. a 27. 11. 2013
 8. skupina – 7. a 20. 11. 2013

4. etapa

 1. skupina – 5. a 20. 2. 2014
 2. skupina – 13. a 26. 2. 2014
 3. skupina – 6. a 19. 2. 2014
 4. skupina – 12. a 27. 2. 2014
 5. skupina – 5. a 20. 3. 2014
 6. skupina – 13. a 26. 3. 2014
 7. skupina – 6. a 19. 3. 2014
 8. skupina – 12. a 27. 3. 2014

Výuková témata jednotlivých etap

1.etapa

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (o periodických školeních, používání předepsaných ochranných pomůcek, kontrola bezpečnosti provozu, zvláštní odborné způsobilosti, podrobný popis úrazového děje, správná kvalifikace zdroje a příčiny úrazu...).
 2. Asertivita ( Postoje mistrů a podřízených, komunikace na základě respektu, hranice sebeúcty, analýza vlastních předností a rezerv v asertivním přístupu, asertivita jako prevence zbytečných střetů a konfliktů).
 3. Vedení týmu (5 příčin selhávání týmu, pochopení příčin špatného fungování týmu, definování oblastí fungujícího týmu, osobnost mistra: první mezi rovnými...).

2.etapa

 1. „Technologické souvislosti“: technologický tok výroby, plánování výroby, výrobní dokumenty, vznik vad během výroby na jednotlivých operacích, jejich odstranění, jakým způsobem se vady projeví na finálním výrobku...,(Lektoři: Ing. Nováková, Ing. Daňková, pan Kolaja, pan Klímek, Ing. Ulrichová, Ing.Zezula.)
 2. Pracovní právo s JUDr. Hejmalou. (Význam a funkce kolektivní smlouvy, vznik, změny a skončení pracovního poměru, zkušební doba, porušování povinností zaměstnanců, vytýkací dopisy, pracovní doba, rozvržení, dodržování přestávek, zdravotní způsobilost zaměstnanců k výkonu práce…)

3.etapa

 1. Praktická aplikace výstupů z kontrollingu. (Funkce a cíle controllingu, obecná teorie produktivity práce, fixní a variabilní náklady, přímí a nepřímí pracovníci ve výrobě, analýza firemních procesů a nastavení systému vnitřních kontrol, funkce kontrolora, plánování, kontrola a informační systém…)
 2. Řešení konfliktů.

4.etapa

 1. Komunikace.
 2. Závěrečný test.
17 / 06 / 2012

2. odborný zájezd do Valdagna

Ve dnech od 14. do 17. 6. 2012 se 46 zaměstnanců zúčastnilo 2. odborného zájezdu do našeho domovského závodu ve Valdagnu.

Po příjezdu nás srdečně přivítal ředitel závodu pan Bagnara a vedoucí kontroly kvality pan Trentin. Následovala prohlídka všech provozů. Návštěva byla zakončena výborným obědem.

V Itálii jsme také navštívili dvě krásná města Veronu a Benátky. Všichni účastníci zájezdu byli nad míru spokojeni.

Tímto bychom chtěli poděkovat vedení a. s. Nová Mosilana za krásné zážitky.

Fotogalerii ze zájezdu naleznete zde.

01 / 05 / 2012

Nabídka odborného zájezdu do Itálie

Pro své zaměstnance organizuje v červnu 2012 společnost Nová Mosilana ve spolupráci s odborovou organizací a CK ČEBUS odborný zájezd do Itálie.

Termín: 14. – 17. června 2012

 1. den (čtvrtek): Odjezd z Brna od sídla Nové Mosilany ve večerních hodinách (22:00), průjezd Rakouskem se zdravotními zastávkami, přejezd do Itálie.

 2. den (pátek): Ráno příjezd do Valdagna, exkurze v Marzotto Group Valdagno (10:00-12:00 hod), oběd v menze ve Valdagnu. Po obědě odjezd na ubytování, odpočinek v hotelu. Hotel se jmenuje Cangrande***Soave blízko Verony.V odpoledních hodinách pro zájemce prohlídka historického města Verony s průvodcem. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.

 3. den (sobota): Ráno po snídani odjezd do Padovy, prohlídka baziliky svatého Antonína, z Padovy vlakem do Benátek (cca 30 minut), příjezd na nádraží Santa Lucia v centru Benátek. Odtud na Piazza San Marco v Benátkách, kde možnost výběru buď samostatného programu, nebo procházka s průvodcem po nejdůležitějších památkách: Náměstí San Marco, Bazilika a Kampanila San Marco, Ponte dei Sospiri (Most vzdechů), Ponte Rialto, kostel Dei Frari, Scuola San Rocco. Možnost společné návštěvy Dóžecího paláce, baziliky San Marco, kostela Dei Frari, případně Galerie Akademie a kostela Santa Maria della Salute. Odpoledne volno, možnost společného posezení v některé z vynikajících benátských pizzerií nebo malebných kavárniček, případně možnost projížďky vaporettem (lodí) po Canal Grande. Večer odjezd z Benátek vlakem do Padovy - hodinu určí průvodce dle počasí. Jízda přes noc pouze s nejnutnějšími zdravotními zastávkami.

 4. den (neděle): Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Firma hradí: dopravu luxusním autokarem s prodejem teplých a studených nápojů, diety řidičů, mýtné v ČR, Rakousku a Itálii, vjezd a parkovné do Padovy, služby průvodce a oběd v Marzotto Group Valdagno.

Zaměstnanec hradí: 1 500,- Kč.

Cena zahrnuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích a polopenzi, pojištění, cestu vlakem z Padovy do Benátek a zpět.

Zájemci vyplní přihlášku (k dispozici na recepci) a to do 10.05.2012 ji odevzdají zpět paní Kukrechtové. V případě vyššího počtu přihlášených, než je kapacita autobusu, provede vedení společnosti po dohodě s odborovou organizací výběr účastníků s přihlédnutím k velikosti provozů. Potřebnou dovolenou si zaměstnaci projednají se svými vedoucími.

Ing. Karel Pokorný, ŘLZ

01 / 04 / 2012

Nabídka očního centra Meral

Vážení zaměstnanci Nové Mosilany,

rádi bychom Vás informovali o novince v našem Očním centru v oblasti odstraňování dioptrických vad laserem. Pomocí nejmodernější laserové technologie od německé firmy Schwind provádíme odstraňování dioptrické vady metodou No Touch Trans PRK.

Jedná se o povrchovou bezkontaktní metodu, kdy se po dobu celé operace nedotkne oka žádný nástroj. Vysoce výkonný excimerový laser AMARIS provede zákrok přesně na míru!

Nejbezpečnější metoda pro operace očí
Metoda, při které se nezasahuje do vnitřních struktur oka
Výrazné zrychlení zákroku minimalizuje dehydrataci rohovky
Tato metoda je nejméně invazivní, je tedy vhodná i u tenčích rohovek
Operace je provedena přesně podle topografické mapy vaší rohovky
Bez dotyku, bez bolesti, s rychlou rekonvalescencí
Podrobné informace o metodě a laserové technologii naleznete na našich stránkách www.meral.cz.

V rámci programu MERAL Vision máte Vy a Vaši rodinní příslušníci slevu 10% z ceny zákroku a jako bonus v případě podstoupení operace předoperační vyšetření zdarma!

30 / 03 / 2012

Společenský večer 2012

Společenský večer se vydařil. Naši zaměstnanci se příjemně pobavili, ohlasy, se kterými jsme se setkali, byly nadmíru pochvalné. Zatímco loňská hlavní výhra putovala do kilogramové oblasti, neboť ji získala paní Pidrová z přečesávárny, letošní hlavní výhru obdržela paní Štěpánková z tkalcovny z oblasti metrové. Jsme rádi, že byli všichni spokojení a těšíme se na společenský večer příští.

Fotogalerii z večera naleznete zde.

10 / 03 / 2012

Společenský večer

06 / 03 / 2012

Návštěva italského velvyslance

Dne 6.3.2012 navštívil Novou Mosilanu velvyslanec Italské republiky.

Více fotografií z návštěvy pana velvyslance naleznete zde.

Starší — 2011