Různé / Aktuality

03 / 04 / 2015

Celkové hodnocení vzdělávacího cyklu Mistr výroby

Čtyřetapový vzdělávací cyklus Mistr výroby byl zahájen v listopadu 2012. Náklady na výuku i náhrady mezd byly hrazeny z projektu „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji“.

Vzdělávacího cyklu se zúčastnilo 79 mistrů, předních dělníků a technických pracovníků výroby. 8 účastníků cyklus nedokončilo, protože změnili pracovní pozici nebo již nejsou našimi zaměstnanci. Závěrečný test absolvovalo 71 účastníků a více než 40 bodů z celkového nejvyššího počtu 53 bodů získalo 19 účastníků, to je 13% z celkového počtu. Méně než 30 bodů získalo 7 účastníků, to je 10% z celkového počtu. 77% účastníků získalo 30 až 39 bodů.

Která ze vzdělávacích akcí se nejvíce líbila? Asertivita školená paní magistrou Vlastou Ryšávkovou. Na 2. místě byla oceněna vzdělávací akce technologické souvislosti a jako 3. se umístilo vedení týmu školené inženýrem Tomášem Roblíkem.

Která ze vzdělávacích akcí byla hodnocena jako znalostně nejpřínosnější nebo profesně nejužitečnější? Technologické souvislosti, jejichž cílem bylo seznámit účastníky s celým technologickým procesem výroby od prezentace Marzotto group a plánování výroby až po úpravu a klasifikaci hotových tkanin a řízení a sledování kvality výroby. Mnozí účastníci toto školení navrhli i jako téma budoucího cyklu a požadovali jeho rozšíření a prohloubení. To rozhodně svědčí o tom, že naši mistři mají zájem o získání nových odborných znalostí souvisejících s technologií výroby a to nejen na svém středisku. Jako další se umístila asertivita, vedení týmu a pracovní právo.

Jaká vzdělávací akce by měla být součástí příštího vzdělávacího cyklu? Technologie výroby, zdravotní kurz první pomoci a pracovní právo byly náměty nejpočetnější. Několikrát se objevilo i téma ovládání a práce na počítači. A zajímavý námět ohledně vedení hodnotících pohovorů. Téma náročné. Technika vedení hodnotících pohovorů za účelem zvýšení pracovního výkonu a rozvoji potenciálu zaměstnance není jednoduchá. Téma, které svědčí o zájmu a pozitivním vztahu zaměstnance k Mosilaně.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem účastníkům vzdělávacího cyklu za jejich stoprocentní účast. I v případě pracovní neschopnosti se všichni zúčastnili v náhradním termínu s jinou než se svou skupinou. Každou vzdělávací akci jsem absolvovala s jinou skupinou a až na pár výjimek jsem se setkala se zájmem provázeným četnými diskuzemi a otázkami ke školenému tématu. Mistři také oceňovali, že se spolu scházejí a poznávají se. Během vzdělávacích aktivit panovala příjemně pozitivní atmosféra, když jsem se vyptávala mistrů, většinou jsem se setkala s kladným hodnocením. Děkuji všem účastníkům a pokud budu zase požádána, abych pro vás, naše mistry, připravila nový cyklus vzdělávání, rozhodně se tohoto úkolu zhostím s radostí.

15 / 03 / 2015

Společenský večer 2014

05 / 07 / 2014

Křenovice 2014

Odborová organizace Nové Mosilany zorganizovala dne 05.07.2014 v Křenovicích u Brna 11. Sportovní hry OS TOK. Této sportovní akce se zúčastnily kromě Nové Mosilany také týmy VEBA Broumov, PLEAS Havlíčkův Brod a TONAK Nový Jičín. Soutěžilo se ve volejbalu žen, volejbalu smíšených družstev a kopané muži. Sportovní den se vydařil a naše sportovní výkony rozhodně nebyly špatné.

Více fotografií ze sportovních her naleznete zde.

09 / 04 / 2014

Nejúspěšnější účastníci vzdělávacího cyklu Mistr výroby

Nejúspěšnější účastníci jednotlivých skupin jsou pozváni vedením společnosti ke společnému setkání do zasedací místnosti personálního oddělení ve středu dne 9.dubna ve 14 hodin.

Starší — 2013