Různé / Aktuality

01 / 12 / 2015

Nová Mosilana, a.s., představení společnosti

Podělte se s námi o váš názor na našem Facebooku.

03 / 10 / 2015

Den otevřených dveří

Dne otevřených dveří se zúčastnilo 1 093 návštěvníků, z toho 867 dospělých a 226 dětí. Prohlídky se konaly ve dvou okruzích. Prvním okruhem byla kilogramová oblast a druhým okruhem oblast metrová. V uskutečněných prohlídkách se vystřídalo 65 skupin návštěvníků. Celkem 900 osob prošlo jednu nebo obě prohlídkové trasy, celkově s průvodci na prohlídku vyšlo 1200 návštěvníků. Den otevřených dveří se vskutku vydařil. Ohlas zaměstnanců byl bez výjimky pochvalný.

Fotografie ze dne otevřených dveří naleznete ve fotoarchivu zde.

01 / 09 / 2015

Den otevřených dveří

Vážení zaměstnanci Nové Mosilany,
v těchto dnech vedení společnosti připravuje program akce den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu dne 3. října 2015 od 13 do 17 hodin pro Vás a Vaše rodinné příslušníky, bývalé zaměstnance i veřejnost. Vedení společnosti Vás na tuto akci srdečně zve a těší se na Vaši návštěvu.

16 / 07 / 2015

Návštěva italského velvyslance

Dne 16. 7. 2015 navštívil Novou Mosilanu velvyslanec Italské republiky pan Aldo Amati.

Více fotografií z návštěvy velvyslance naleznete zde.

07 / 06 / 2015

3. odborný zájezd do Valdagna

Ve dnech od 4. do 7. června 2015 se 58 zaměstnanců zúčastnilo 3. odborného zájezdu do našeho domovského závodu ve Valdagnu. Po příjezdu nás srdečně přivítal ředitel závodu pan Bagnara a vedoucí kontroly kvality pan Trentin. Následovala prohlídka všech provozů. Návštěva byla zakončena výborným obědem. V Itálii jsme také navštívili dvě krásná města Veronu a Benátky.

Verona je město v severní Itálii v oblasti Benátsko. Je to druhé největší město v Benátsku. Historické město ze tří stran obtéká řeka Adige. Pro svoji krásu a bohatství památek je město vyhledáváno turisty. Anglický dramatik William Shakespeare do ní zasadil děj své slavné tragédie Romeo a Julie. Od roku 2000 je historické centrum Verony zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO.

Benátky (italsky Venezia )je hlavní město severoitalské oblasti Benátsko. Jeho historické jádro leží na ostrovech v mělké laguně, novější části města pak byly vybudovány na rozsáhlém břehu.

Všichni účastníci zájezdu byli nadmíru spokojeni. Tímto bychom chtěli poděkovat vedení a. s. Nová Mosilana za krásné zážitky.

07 / 05 / 2015

Zahájení 2. etapy vzdělávacího cyklu pro mistry 2015

Druhá etapa vzdělávání mistrů byla zahájena dne 6. května 2015 skupinou Mistr 4. Lektorkou třetího školícího dne je PhDr. Hana Fridrichová.

Třetí školící den je věnován tématům: úloha a pozice mistra v soukolí firmy, způsoby vedení podřízených pracovníků, úspěšný/neúspěšný přenos informací, zásady správného vysvětlování, cvičení v neverbální komunikaci a proces adaptace nových zaměstnanců. Průběh školení tedy tvořilo několik samostatných celků a samotný výklad paní doktorky byl vždy doplněn diskuzí, hrou, testem nebo praktickým cvičením. Hodnocení školení mistry

Čtyři skupiny: předchozí dva školící dny obsahovaly nácvik a praktické informace o poskytování první pomoci, ovládání excelu a outlooku bylo vysvětlováno a předváděno pomocí praktických cvičení, kdy měl každý účastník svůj počítač a každé cvičení si sám „naklikal“. To nás samozřejmě hodně bavilo. Dnešní seminář byl věnován „abstraktním“ tématům mnohdy nezáživným nebo pro nás mistry dost teoretickým. Avšak paní Fridrichová se ho zmocnila výborně. Nejdříve pomocí diskuse téma polopaticky vysvětlila a abychom si uvědomili, jak my sami dané situace zvládáme, doplnila téma hrou nebo cvičením a bylo na ní vidět, jak jí opravdu záleží na tom, abychom její informace pochopili. Jsme spokojení. Dozvěděli jsme se zase něco nového a navíc novým způsobem výuky, který nás bavil.

Kompletní fotogalerie je k dispozici zde.

31 / 03 / 2015

Rozloučení s předsedou představenstva

Dne 31. března, po více než 40 letech práce a více než 20 letech ve funkci předsedy představenstva Nové Mosilany, a.s., odešel do zaslouženého důchodu pan Jiří Urban. Inženýr Urban zůstává členem představenstva Nové Mosilany, a takto se bude i nadále podílet na řízení a správě společnosti. Fotografie v záhlaví je ze setkání se členy představenstva Marzotto Wool Manufacturing srl., které se uskutečnilo k příležitosti poděkování panu Urbanovi za jeho práci.

Novým předsedou představenstva Nové Mosilany, a.s., se stal Ing. Pavel Zezula, který nastoupil do společnosti v roce 1997 a doposud zastával funkci vedoucího úseku řízení a kontroly kvality.

21 / 03 / 2015

Společenský večer

04 / 02 / 2015

Vzdělávací cyklus pro mistry 2015

Dne 4. února 2015 byl zahájen nový vzdělávací cyklus pro naše mistry, který bude obsahovat čtyři školící dny. První školící den je věnován poskytování první pomoci.

Názory mistrů skupiny 1, kteří toto proškolení již absolvovali: výborné, jsme spokojení. Lektor školení, Bc. Aleš Vosáhlo, je zkušený záchranář. Na svůj seminář přinesl řadu praktických pomůcek včetně resuscitační figuríny LAERDAL a automatického defibrilačního přístroje, jehož použití jsme si všichni vyzkoušeli. V průběhu semináře byla promítána krátká instruktážní videa na příklad na téma, jak volat záchrannou službu, vyproštění osoby z havarovaného vozidla, zástava srdeční činnosti - oživování, vznik infarktu myokardu a další. Svou přednášku pan Vosáhlo doplňoval i příhodami z osobní praxe, které nás často pobavily. O poskytování první pomoci obdržel každý účastník přehledně zpracovaná skripta, tudíž nebylo zapotřebí si cokoli zapisovat a mohli jsme se plně soustředit na samotnou přednášku.

Druhý den školení se uskuteční v počítačové učebně ve stejné budově a bude rozděleno na 2 části. První část: nácvik ovládání programu excel pomocí jednoduchých cvičení, druhá část: nácvik ovládání programu word a outlook. Lektory budou Ing. Dvořák a Ing. Drliczková.

Lektorkou 3. školícího dne bude PhDr. Fridrichová. Témata 3. dne jsou z oblasti výrobních porad a adaptace nových zaměstnanců.

Čtvrtý den školení: Mgr. Ryšávková, nejlépe hodnocená lektorka předešlého cyklu, si pro naše mistry nachystala speciální téma o zvyšování osobní efektivity.

Fotografie ze školení naleznete zde.

Starší — 2014