Různé / Aktuality

30 / 11 / 2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Ve výzvě úřadu práce POVEZ II jsme požádali o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců na vzdělávací cyklus mistrů výroby a technických pracovníků výroby a na vyškolení nových zaměstnanců na kvalifikovanou profesi předení, snování, tkaní, nopování a vyšívání. Naše žádosti byly schváleny a obojí vzdělávání jsme úspěšně zahájili v měsíci říjnu 2016.

Vyškolení nových vybraných zaměstnanců bude ukončeno letos v prosinci. Školící cyklus pro mistry výroby je rozdělen na 4 etapy. Každá etapa obsahuje 2 školící dny a celý cyklus skončí v měsíci březnu 2018. Mistři výroby byli rozděleni do osmi skupin po deseti účastnících.

Prvý cyklus byl věnován technologii výroby Nové Mosilany (Teorie a praxe technologie výroby) a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Fotografie z výuky technologie všech 8 skupin mistrů jsou umístěny ve fotogalerii v části Vzdělávání.

Druhým tématem 1. cyklu byla bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktických příkladech a péče o zaměstnance ve společnosti Nová Mosilana. 2. cyklus bude obsahovat seminář nazvaný Co by měl znát každý mistr výroby a procvičí se praktické využití MS Excelu. 3. cyklus: praktický nácvik poskytování první pomoci a zákoník práce v aktuálním znění, příklady z praxe. 4. cyklus: jak být pánem svého času + efektivní komunikace a adaptační proces nových zaměstnanců, krize a konflikty.

05 / 10 / 2016

Odborný zájezd do Sametexu

Ve dnech 25. – 26. září 2016 se uskutečnil 5. odborný zájezd Nové Mosilany. Tentokrát se našich 45 zaměstnanců vydalo do Sametexu v Kraslicích. Tento závod rovněž patří do skupiny Marzotto Group a vyrábí se zde samety a plyše. Technologii výroby plyše a sametu neznáme, proto jsme se na podrobnou exkurzi obou závodů a na setkání s našimi kolegy těšili.
Avšak cestovat do Karlovarského kraje a nenavštívit zdejší světově známé lázně by byla velká škoda. Lázně jsme navštívili a obdivovali jsme lázeňské kolonády v Karlových Varech i ve Františkových Lázních. Ve městě Bečov nad Teplou jsme navštívili zámek a prohlédli jsme si relikviář svatého Maura.
Zájezd se moc vydařil. Tímto děkujeme vedení společnosti a odborové organizaci Nové Mosilany za krásné zážitky a cestovní kanceláři Čebus za perfektní organizaci celého zájezdu navíc s tak bohatým programem.

Lenka Mičánková

27 / 06 / 2016

Návštěva ministra financí Andreje Babiše

Dne 20. 6. navštívil Novou Mosilanu, a.s., vicepremiér a ministr financí pan Andrej Babiš během své dvoudenní návštěvy Brněnska. Předseda představenstva Pavel Zezula ho informoval o historii podniku a generální ředitel Andrea Busolo popsal panu ministrovi historii i současnost koncernu Marzotto, kde zdůraznil specifika a důležitost Nové Mosilany v rámci skupiny. Pan vicepremiér se živě zajímal o potřeby podniku samotného i podnikatelů v regionu obecně a vyjádřil svou podporu řešení nedostatku kvalitních pracovních sil a dále podporu technickému vzdělávání a zlepšení úrovně odborného školství vůbec. V rámci návštěvy prošel celým podnikem a seznámil se s jednotlivými technologickými operacemi výroby.

Více fotografií ve Fotoarchivu

21 / 06 / 2016

4. zájezd do Valdagna - Prohlídka mateřského závodu

Ve dnech od 9. do 10. června 2016 se 46 zaměstnanců zúčastnilo 4. odborného zájezdu do našeho domovského závodu ve Valdagnu. Po příjezdu nás srdečně přivítal ředitel závodu pan Roberto Lovo a vedoucí kontroly kvality pan Carlo Trentin. Následovala prohlídka všech provozů. Návštěva byla zakončena výborným obědem. V Itálii jsme také navštívili dvě krásná města Sirmione a Benátky. Všichni účastníci zájezdu byli nad míru spokojeni.

Tímto bychom chtěli poděkovat vedení a. s. Nová Mosilana za krásné zážitky.

Prohlídka mateřského závodu

Více fotografií ve Fotoarchivu

20 / 06 / 2016

4. zájezd do Valdagna - Prohlídka Sirmione

Sirmione je italské městečko v provincii Brescia. Historické centrum města se rozkládá na poloostrově jezera Lago di Garda. V 5. století získává opevnění a dostává se pod kontrolu Verony a Bresci. V průběhu pozdního středověku se stane důležitou pevností Scaligeriů pro svou výhodnou strategickou pozici. Právě z této doby pochází hrad Castello Scaligero (1277 - 1278). Lago di Garda je největší italské jezero, které se nachází na severu země mezi Alpami a Pádskou nížinou. Jezero má rozlohu 369,98 km². Průměrnou hloubku má 136m a maximální hloubku 346m.

Více fotografií ve Fotoarchivu

20 / 06 / 2016

4. zájezd do Valdagna - Prohlídka Benátek

Benátky (italsky Venezia)je hlavní město severoitalské oblasti Benátsko. Jeho historické jádro leží na ostrovech v mělké laguně, novější části města pak byly vybudovány na rozsáhlém břehu.
Kdysi námořní a obchodní velmoc a středisko sklářství, mají Benátky dodnes velký historický, kulturní, společenský i administrativní význam. Od roku 1987 jsou Benátky jako jedna z nejnavštěvovanějších italských destinací památkou UNESCO. Město žije převážně z turistického ruchu. Každý rok je navštíví přibližně 15 milionů turistů z celého světa. Důležitou roli přitom hraje Biennale di Venezia, prestižní přehlídka současného výtvarného umění pořádaná v každém lichém roce. Historické Benátky jsou plné kulturních a uměleckých památek. Od nejstarších staveb, jako je bazilika svatého Marka nebo Dóžecí palác 12.–15. století, přes gotické kostely Santa Maria dei Frari a Santi Giovanni e Paolo, renesanční stavby – Bibliotheca Marciana (Sansovino) a kostel San Giorgio Maggiore (A. Palladio) z téže doby – až po barokní kostel Santa Maria della Salute. Na Náměstí svatého Marka, na kanále Grande i v dalších čtvrtích města jsou historické a umělecké poklady, které uvnitř uchovávají další mistrovská díla.

Více fotografií ve Fotoarchivu

07 / 06 / 2016

ELA-Váš osobní konzultant

Vážení zaměstnanci,

vedení Nové Mosilany pro Vás jako nový benefit zavádí službu ELA - osobního konzultanta, který Vám zdarma dle Vašeho přání pomůže řešit Vaše soukromé problémy. Váš osobní konzultant – služba ELA - je zaplacena Novou Mosilanou. Jedná se o celosvětově rozšířenou asistenční službu s více než 100letou historií, kterou využívají zaměstnanci předních firem po celém světě. Poradenská firma garantuje zájemcům naprostou diskrétnost.

Stáhnout leták v PDF

10 / 03 / 2016

Fotografie ze VII. Společenského večera

Fotografie ze VII. Společenského večera naleznete ve fotogalerii zde.

09 / 03 / 2016

Program VII. Společenského večera

08 / 03 / 2016

Pozvánka na VII. Společenský večer

Starší — 2015