Regionální individuální projekt „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II“

V měsíci září 2013 vedení Nové Mosilany, a.s., rozhodlo o podání projektu do nové výzvy týkající se odborného rozvoje zaměstnanců s názvem „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II“ a využít tak možnosti zorganizovat dlouhodobé odborné školení pro vedoucí provozů a středisek hrazeného z evropského fondu OPLZZ. Proškolení bylo naplánováno do 4 etap zhruba po 6 měsících od ledna 2013 do března 2015. Vedoucí pracovníci byli rozděleni do 2 skupin. V každé etapě každý vedoucí absolvuje 2 dny školení, to je 18 výukových hodin, celkem tedy ve 4 etapách 72 výukových hodin.

Náplní jednotlivých vzdělávacích akcí bude doplnit a upevnit odborné znalosti z oblasti plánování a řízení výroby, kvality výroby, controllingu, realizace a plánování zakázek, v oblasti výrobních porad s ohledem na hospodárné a odborné využívání lidských zdrojů, energií a surovin, v oblasti zákoníku práce, v oblasti řízení, komunikace a řešení konfliktních situací svých podřízených pracovníků.

Na příklad cílem proškolení v oblasti controllingu je zvýšit teoretickou i praktickou odbornost vedoucích pracovníků takovým způsobem, aby byli schopni tuto odbornost využít nejen při řízení svých oddělení, ale také aby došlo ke zkvalitnění informací předávaných controllingovému oddělení a vedení společnosti. Tím bude dosaženo zlepšení systému řízení společnosti, který umožní lépe zjišťovat a následně alokovat volné zdroje společnosti a ty využít pro její další rozvoj a růst. Dalším cílem tohoto vzdělávání je zvýšit, doplnit a upevnit odborné znalosti vedoucích pracovníků v oblasti kvality výroby za účelem dosažení co nejvyšší kvality vyrobených tkanin, neboť často právě kvalita rozhoduje o získání nových odběratelů tkanin v početné skupině světových výrobců pánského a dámského ošacení. Dalším cílem tohoto cyklu vzdělávání je zvýšit a doplnit znalosti vedoucích pracovníků v oblasti plánování výroby za účelem dosažení maximální spolehlivosti dodacích lhůt, minimalizace průběžné doby výroby a posílení schopnosti reagovat na průběžné změny plánu tak, aby společnost dosáhla maximální konkurenceschopnosti.

Tímto způsobem odborně vzdělaný řídící pracovník zabezpečí činnost svěřeného provozu, úseku nebo střediska v uceleném komplexu vzájemně spolupracujících oblastí výroby a řízení společnosti s důrazem na kvalitu, prosperitu a maximální využití lidských a výrobních zdrojů. Tímto způsobem vzroste konkurenceschopnost a prestiž Nové Mosilany, a.s., v současnosti nejvyhledávanějšího výrobce pánských vlněných oblekových látek na evropských ale i světových trzích.

Zpět — Projekty OP LZZ