Pro zaměstnance / Aktuality

SAMETEX

Novým členem skupiny Marzotto group se stala společnost SAMETEX s r.o. sídlící v Kraslicích. Tato společnost se svou historií řadí k předním výrobcům vlasových tkanin v České republice. Jejím hlavním výrobním programem jsou oděvní samety, dekorační vlasové tkaniny a oděvní plyše.

Ve čtvrtek dne 31. ledna 2013 nás zaměstnanci Sametexu přijeli navštívit, aby se seznámili s výrobním programem Nové Mosilany. Během exkurze si prohlédli všechny provozy celého technologického procesu výroby vlněných přízí a hotových tkanin.

Zaměstnanci Sametexu byli s exkurzí velmi spokojeni. Zvláště je zaujalo naše strojové vybavení, ohledně kterého měli spoustu otázek. Při odjezdu za celou organizaci prohlídky Mosilany i Brna děkovali a chválili nás, prý máme moc krásnou fabriku.

Další fotky naleznete ve fotoarchivu.

27 / 03 / 2013

Vzdělávací akce „Technologické souvislosti“

Dne 6.2.2013 byl zahájen druhý cyklus školení pro naše mistry a přední dělníky. I ve druhém cyklu každý z účastníků absolvoval dvě celodenní témata. První téma: „Pracovní právo“ přednášel JUDr. Miloš Hejmala, známý a uznávaný specialista na pracovní právo. Druhé téma nazvané „Technologické souvislosti“ přednášeli naši odborníci, neboť lektory tohoto tématu vzdělávání byli všichni inspektoři kvality, vedoucí plánování výroby a vedoucí kvality celé výroby Nové Mosilany, který svou přednáškou: „Vývoj nekvality a řízení a sledování kvality výroby“ celodenní školení uzavřel.

Náplní tohoto dne bylo tedy seznámení mistrů a předních dělníků s celým technologickým procesem výroby od prezentace Marzotto group a plánování výroby až po úpravu a klasifikaci hotových tkanin. Účastníky prvního dne školení byli mistři ze středisek: přádelna, skárna, tkalcovna, snovárna, mokrá a suchá úpravna, nopírna, údržba a já, neboť prvého semináře každého cyklu se zúčastňuji tradičně, abych se také dozvěděla něco nového a navíc zjistila, jaké jsou ohlasy mistrů, zda-li nepostrádají nějaké další informace daného tématu, abych mohla s lektory domluvit případné doplnění vzdělávání pro ostatní skupiny.

A jaké bylo školení „Technologické souvislosti“? Myslím, že ho nejlépe vyjádří věty, které jsem během dne mezi mistry zaslechla a jen je ocituji:

„Prezentace Marzotto group byla velice zajímavá, tohle jsme vůbec nevěděli, ale dohromady s tím plánováním výroby je jedna hodina málo, mohlo to být delší.“

„Laboratoř kilogramové oblasti byla super, to by měly vidět všechny moje ženský.“

„Konečně mně někdo pořádně vysvětlil obě úpravny, to mně ohledně znalostí provozů nejvíc chybělo.“

„Škoda, že jsme na nopírně neviděli některou z našich vyšívaček v akci. Prý jsou to skutečné kouzelnice!“

„Fakt dobrý, ale jeden den je málo. Tohle školení by mělo být dvoudenní.“

09 / 02 / 2013

Společenský večer

Starší — 2012