Projekt
FVE Nová Mosilana a.s., reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001987
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je usazení fotovoltaické elektrárny na podnikatelskou budovu Nová Mosilana a.s., sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Více informací ZDE.

Back — Projekt NPO