Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Ve výzvě úřadu práce POVEZ II jsme požádali o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců na vzdělávací cyklus mistrů výroby a technických pracovníků výroby a na vyškolení nových zaměstnanců na kvalifikovanou profesi předení, snování, tkaní, nopování a vyšívání. Naše žádosti byly schváleny a obojí vzdělávání jsme úspěšně zahájili v měsíci říjnu 2016.

Vyškolení nových vybraných zaměstnanců bude ukončeno letos v prosinci. Školící cyklus pro mistry výroby je rozdělen na 4 etapy. Každá etapa obsahuje 2 školící dny a celý cyklus skončí v měsíci březnu 2018. Mistři výroby byli rozděleni do osmi skupin po deseti účastnících.

Prvý cyklus byl věnován technologii výroby Nové Mosilany (Teorie a praxe technologie výroby) a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Fotografie z výuky technologie všech 8 skupin mistrů jsou umístěny ve fotogalerii v části Vzdělávání. Technologie se školila dle následujícího harmonogramu:

8:00 – 9:30 Marzotto Group a plánování výroby
9:30 – 11:30 Přípravna přádelny, přádelna a laboratoř KG oblasti
11:30 – 12:00 Oběd
12:00 – 14:00 Sklad příze, snovárna, klížírna, navádírna, tkalcovna, kvalita tkalcovny
14:00 – 14:30 Barevna česanců a kusů
14:30 – 16:00 Úpravny suchá a mokrá, finální kontrola a expedice

Druhým tématem 1. cyklu byla bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktických příkladech a péče o zaměstnance ve společnosti Nová Mosilana. 2. cyklus bude obsahovat seminář nazvaný Co by měl znát každý mistr výroby a procvičí se praktické využití MS Excelu. 3. cyklus: praktický nácvik poskytování první pomoci a zákoník práce v aktuálním znění, příklady z praxe. 4. cyklus: jak být pánem svého času + efektivní komunikace a adaptační proces nových zaměstnanců, krize a konflikty.

Back — Projekty OP LZZ