Regionální individuální projekt „Vzdělávejte se!“

V letech 2009 – 2011 se Nová Mosilana, a.s., úspěšně zapojila do regionálního individuálního projektu „Vzdělávejte se!“ hrazeného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce a profesního vzdělávání.

V letech hospodářské krize, kdy docházelo k razantnímu snižování objednávek a důsledkem toho k rozsáhlým výlukám ve výrobě, se Nové Mosilaně podařilo díky tomuto projektu uskutečnit pro své zaměstnance několik odborných vzdělávacích cyklů.

První vzdělávací cyklus se uskutečnil od 4. do 7. května 2009. Tento cyklus byl určen pro mistry výroby a přední dělníky. Tito byli rozděleni do 4 skupin po 20 účastnících a absolvovali „Rozvojový program pro mistry“, jehož součástí byly na příklad:základy komunikačních dovedností, zásady prezentace mistra, asertivita v praxi mistra, organizace času a osobní efektivita, seberozvoj a stres, krize a konfliktní situace, vedení spolupracovníků, motivace a sebemotivace, koučování a týmová práce.

Další skupiny zaměstnanců pak byly vybírány z řad našich dělníků. Samotný výběr pracovníků byl uskutečněn vytipováním provozů, u kterých se očekávalo snížení nebo zastavení výroby. Zaměstnanci byli navrhováni do projektu „Vzdělávejte se!“ svými mistry a předními dělníky.

Skupiny dělníků se zúčastnily několika vzdělávacích cyklů, jehož součástí byl na příklad osobnostní rozvoj, umění komunikace, konfliktní situace, problémy týmové práce, interpersonální vztahy, motivace k práci, obsluha PC a komunikační systémy, webová navigace, textové editory, E-pošta, nastavení SW, HW, firemní kultura, tok firemních financí, pracovní právo, systém sociální péče, sebehodnocení v návaznosti na získání nového pracovního uplatnění.

Back — Projekty OP LZZ