Regionální individuální projekt „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji“

V roce 2012 vedení Nové Mosilany, a.s., rozhodlo o podání projektu do nové výzvy týkající se odborného rozvoje zaměstnanců s názvem „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji“ a využít tak možnosti zorganizovat poměrně rozsáhlé proškolení našich mistrů a předních dělníků hrazeného z evropského fondu OPLZZ. Proškolení bylo naplánováno do 4 etap zhruba po 6 měsících od 7. listopadu 2012 do 27. března 2014. Mistři byli rozděleni do 8 skupin. V každé etapě by měl každý mistr absolvovat 2 dny školení, to je 18 výukových hodin, celkem tedy ve 4 etapách 72 výukových hodin.

Následovalo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vzdělávání. Dne 18. října 2012 hodnotící komise posoudila nabídky a vybrala proškolení, jehož náplň posoudila jako vyhovující. Do nabídky bylo navíc vloženo komplexní proškolení ochrany a bezpečnosti práce na dílně, povinnosti mistra při vzniku úrazu apod., což komise ohodnotila pochvalou. Obsah proškolení oblasti pracovního práva a controllingu komise zhodnotila také jako vyhovující. Navíc konstatovala, že proškolení bude praktické, zajímavé a nezahltí mistry nadbytečnými technickými údaji. Jako součást rozsáhlého proškolení mistrů a předních dělníků bude uskutečněna také vzdělávací akce s názvem „Technologické souvislosti“, kdy náplní proškolení bude celý technologický proces výroby vlněných a směsových tkanin z pohledu vzniku vad a způsobu jejich odstranění, aby bylo dosaženo co nejvyšší možné kvality a zajištěn růst konkurenceschopnosti Nové Mosilany, a.s.

V roce 2013 se Nová Mosilana, a.s., navíc úspěšně zapojila do regionálního individuálního projektu „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji“ hrazeného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost svým projektem „Odborná a technická italština v textilní výrobě“, neboť akciová společnost Nová Mosilana je součástí italského konsorcia MARZOTTO GROUP a mateřská firma MARZOTTO GROUP vyžaduje veškerou komunikaci (od hlášení o stavu výroby, finanční výkaznictví, pracovně právní výkaznictví, harmonogramy výroby, stavy zásob, reklamační procesy, harmonogramy produktivity práce a další) v jazyce italském. Také komunikace s technickým personálem a samozřejmě managementem mateřské firmy probíhá v jazyce italském.

Back — Projekty OP LZZ