CETOK – Centrum textilních a oděvních kvalifikací

CetokProjekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem CETOK – centrum textilních a oděvních kvalifikací je řešen Textilním zkušebním ústavem jako příjemcem a dále partnery Střední školou potravinářskou, obchodu a služeb v Brně, sdružením SOTEX GINETEX CZ a Novou Mosilanou.

Cílem projektu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacích programů pro obory textilní a oděvní výroby a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

V rámci projektu bude vytvořeno 10 nových vzdělávacích modulů pro 6 vzdělávacích programů, které odpovídají vybraným profesním kvalifikacím Přadlák, Tkadlec, Pletař, Úpravář, Výrobce netkaných textilií a Výrobce oděvů, které byly vybrány na základě potřeb zaměstnavatelů v souladu s plánem práce Sektorové rady pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl.

Cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání (ve věku 16-64 let), kteří si chtějí zvýšit svou kvalifikaci a rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti zároveň s cílem posílit svou uplatnitelnost na trhu práce. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci v oborech textilní a oděvní výroby.

Projekt je plánován na období 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0082

Back — Projekty OP LZZ