Největší výrobce vlněných tkanin v české republice

Pokračování tradice textilního průmyslu v Brně

O společnosti

NOVÁ MOSILANA je největším výrobním závodem italského koncernu MARZOTTO GROUP a největším výrobcem vlněných tkanin v Evropě. Tradice textilní výroby v Brně tak nejen pokračuje, ale získala na světovém významu.

Vlněné tkaniny nejvyšší světové kvality z NOVÉ MOSILANY mají výborný zvuk ve světě módy a odebírají je špičky módního odvětví, jako jsou VERSACE, ARMANI nebo HUGO BOSS.

Staráme se o své zaměstnance i okolí

Pro brněnský region je NOVÁ MOSILANA jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů. Pracovní příležitost zde má až 1 000 lidí, kteří mají kromě jistoty stabilního zaměstnání také možnost využívat celou řadu benefitů. Personální politika vytváří prostor pro profesní růst zaměstnanců a budoucnost perspektivního oboru by měl přinést nově zřízený učební obor výrobce textilií.

Pracujte s námi! Podívejte se na volná místa

Samozřejmostí jsou pravidelné investice do zvyšování technologické úrovně a kvality pracovního prostředí. Připravena je také investice v řádu 120 mil. Kč v rámci projektu energeticky úsporných opatření Úspory energií. Jsme součástí projektu NPO. Prohlédněte si i projekty LP OZZ, kterých se účastníme.

Zde naleznete informace týkající se Whistleblowingu.

Prohlédněte si Zásady ochrany osobních údajů - GDPR.

Dbáme na kvalitu od výroby až po ochranu životního prostředí

Výjimečnost NOVÉ MOSILANY je také dána uceleným výrobním procesem. Začíná zpracováním vlněného česance, nejkvalitnější přírodní vlny ovcí z Nového Zélandu, na přízi a končí tkaním a finální úpravou vlněných tkanin pro využití v konfekčním módním průmyslu.

Podívejte se na naše provozy

NOVÁ MOSILANA je certifikovaným držitelem systému jakosti ISO 9001 a environmentálního managementu ISO 14001, standardu SA 8000 (týkající se společenské odpovědnosti), certifikovaným zaměstnavatelem Ethnic Friendly a dlouhodobě splňuje textilní požadavky na ochranu životního prostředí požadované evropskými normami jako je Öeko-tex Standard 100.

Prohlédněte si:

Certifikát IQ NET
Certifikát OEKO-TEX STANDARD 100
Politika kvality a environmentu (ISM)
Certifikát ISO 14001
Politika společenské odpovědnosti - SA 8000
Certifikát SA 8000
Certifikát CQS

Historie moravského manchesteru

XVIII. STOLETÍ

V českých zemích vznikají první textilní manufaktury a Brno se stává jedním z hlavních středisek výroby vlněných látek tehdejšího Rakousko-Uherska.


1918—1945

Až do skončení druhé světové války byla vlnařská výroba realizována v Brně v menších soukromých firmách – např. fa Brünner Kamgarn-Spinnerei, zvaná Kemka, Essler, bratři Kleinové, Weiss, Hecht, Neimark, Kohn a v mnoha dalších.


1946

Po skončení druhé světové války dochází na základě vyhlášky Ministerstva průmyslu ke spojení soukromých firem a nově vzniklá firma byla zapsána 18. 10. 1946 do obchodního rejstříku jako národní podnik Moravsko-slezské vlnařské závody.


1946—1989

V tomto období dochází administrativním aktem k rozdělení n. p. Moravsko-slezské vlnařské závody na pět samostatných subjektů, jedním z nich byl i národní podnik Mosilana. Tento název nese podnik až do 31. 12. 1988 a od 1. 1. 1989 se mění na státní podnik Mosilana Brno, který je universálním právním nástupcem bývalého národního podniku.


1992

Změna politicko-společenské situace v roce 1989 dává impuls k všeobecné privatizaci národního hospodářství. Privatizace státního podniku Mosilana Brno proběhla v tzv. první privatizační vlně. 1. 5. 1992 vzniká Mosilana Brno, a.s.


1994

Již před aktem privatizace byla vedena jednání s italským koncernem MARZOTTO S.p.A. o možnostech další spolupráce. Tato jednání vyvrcholila podpisem závěrečných dokumentů o kapitálovém vstupu firmy MARZOTTO S.p.A. do firmy Nová Mosilana, a.s.


4. 11. 1994

Vlastníkem NOVÉ MOSILANY, a.s. se stává MARZOTTO GROUP.

Marzotto

Skupina Marzotto Group je dnes jeden z největších globální leaderů v textilním průmyslu. Byla založena panem Luigi Marzotto v roce 1836, kdy vznikla v městečku Valdagno první tkalcovna, která dala základ rozvoji celého koncernu.

V 11 obchodních a výrobních jednotkách v Itálii, + dalších 5-ti státech mimo Itálii, zaměstnává dnes 3.885 zaměstnanců. Celá skupina vyrobí a zobchoduje 29.600 km tkanin a 5.200 tun příze ročně!

Výroba

SKLAD ČESANCE


Vlněný česanec je vypraná a vyčištěná přírodní vlna. Nová Mosilana zpracovává jen nejkvalitnější vlnu pocházející z ovcí, které žijí v ideálních podmínkách v Austrálii a na Novém Zélandu. Nejjemnější vlákna mají jemnost jen 16 mikronů. Sklady pojmou přes 500 tun nejkvalitnějšího materiálu.

BAREVNA ČESANCŮ A PŘÍZÍ


Denně se obarví 20 tun materiálu. Neustálá spolupráce s firemní laboratoří zajišťuje stálou úroveň kvality. Zákazníci tak mohou mít záruku naprosto stejné barevnosti při opakované výrobě.

PŘÍPRAVNA PŘÁDELNY


Obarvený či surový vlněný česanec je nutné upravit pro výrobu příze. Úprava probíhá v několika etapách. Nejdříve se česance promísí ve správném poměru, aby směs odpovídala požadované barvě i materiálovému složení. Přečesáváním se pramen zbavujeme rostlinných nečistot, nopků a krátkých vláken. Nakonec se materiál druží a protahuje (ztenčuje) do podoby přástové cívky.

PŘÁDELNA a SOUKÁRNA


Přástové cívky putují do přádelny. Každý den se z nich vyrobí cca 13 tun příze, 7 dnů v týdnu, v průměru 330 dnů v roce. Nejjemnější příze mají jemnost Čm 100 a z kvalitativního pohledu se ve světě nevyrábí lepší vlněná příze. Celková kapacita přádelny je 40.000 vřeten. V soukárně se dočišťuje kvalita vypředené jednoduché příze. Na skladech příze je uloženo průběžně 400 tun příze, které jsou složeny z 25 000 položek.

SNOVÁRNA a PŘÍPRAVNA TKALCOVNY


Výroba osnov pro tkací stroje je dalším rozlehlým provozem. Osnovy mají od 4.000 až po 9.000 nití a jejich nasnování se liší podle druhu tkaniny. Osnova se v klížírně chemicky upravuje, aby byla při tkaní chráněna proti nadměrnému tření a osnovní příze získala vyšší pevnost a tažnost. V navádírně se osnovy finálně přichystají pro nasazení na stav.

TKALCOVNA a VYŠÍVÁRNA


156 stavů s technologiemi jehlového a vzduchového tkaní denně natká až 90 milionů prohodů – prohození útkové příze osnovou. Každý rok tkalcovnu opouští cca 9,5 milionů běžných metrů tkanin. Za jeden den zvládne tkalcovna rozjet až 50 nových osnov. Po tkaní navazuje vyšívárna, která ručně opravuje vady suroviny, či defekty vzniklé v průběhu výroby.

ÚPRAVNA a BAREVNA KUSŮ


V úpravně dostávají tkaniny finální podobu. Získají tady konečný omak, vzhled, barvu, lesk, hladkost, nemačkavost, nepromokavost a další vlastnosti požadované zákazníky. Denně se vyrábí okolo 42 tisíc běžných metrů tkanin, za rok to činí 9 milionů metrů, ve stovkách desénů a tisícovkách barev.
Denní kapacita barevny kusů je až 20 tis běžných metrů. Kvalita vybarvení je garantována personálem s dlouholetými zkušenostmi i technickým vybavením od laboratoře, až po kontrolu barevnosti na počítači.

KONTROLY


Kontrola kvality se uskutečňuje v několika stupních, od vstupu suroviny do podniku, až po hotový výrobek. Probíhá jednak v moderně vybavených laboratořích, pokračuje přes vizuální kontroly odborným personálem na provozech a je zakončen četnými automatizovanými kontrolami procesů. Většina sledovaných položek a procesů je trvale pod kontrolou a jsou kontinuálně statisticky vyhodnocovány. Z pohledu kvality jsou tkaniny z Nové Mosilany na absolutní evropské špičce.

Pracovní příležitosti s nabídkou mnoha benefitů

Domluvte si s námi pohovor e-mailem: nabor@mosilana.cz nebo telefonicky: 548 136 572 či 727902899.

Nemáte potřebnou kvalifikaci a hledáte stabilní zaměstnání v perspektivním oboru? Využijte jednoletého zkráceného učebního oboru Výrobce textilií.

Výhody práce v NOVÉ MOSILANĚ

Ceníme si našich zaměstnanců

 • Nabízíme 13. plat
 • Příspěvek na penzijní připojištění (4 % hrubého platu)
 • Příspěvek na životní pojištění ve výši 400,- Kč za měsíc
 • Závodní stravování s příspěvkem od zaměstnavatele
 • Zajištění nápojů na pracovišti
 • Týden dovolené navíc
 • Možnost poskytnutí bezúročné půjčky
 • Odměna za obdržení Jánského plakety (za 10 bezplatných odběrů krve)
 • Odměna za pracovní výročí
 • Odměna při odchodu do důchodu
 • Odměna za kvalitu výroby
 • Možnost výhodného tarifu mobilního telefonu pro zaměstnance a rodinné příslušníky

Staráme se o vaše pohodlí

 • Zajištění dopravy z denní a na noční směnu (vlakové nádraží – autobusové nádraží – areál a.s. a zpět) o sobotách a nedělích
 • Spoluúčast a.s. na řešení individuálních dopravních problémů
 • možnost ubytování
 • Závodní lékařskou péči včetně pravidelných lékařských prohlídek
 • Bezplatné očkování proti chřipce
 • Příspěvek až 8600,- Kč ročně na volnočasové aktivity prostřednictvím karty Benefit Plus, nebo čerpání welness procedur z karty Infinit.

Staňte se našimi kolegy. Podívejte se na volné pracovní pozice

Život ve firmě

Vedení akciové společnosti NOVÁ MOSILANA dobře ví, že propojení zaměstnanců s firmou nemůže být jen pracovní. Budování firemní kultury je dlouhodobý proces a skládá se z mnoha aktivit. V NOVÉ MOSILANĚ mají už dnes některé z nich svoji tradici.

Den otevřených dveří


V  roce 2015 se této kulturní akce spojené s prohlídkou firmy zúčastnilo 1 300 návštěvníků. Průběh a úroveň sobotního dne ocenili také nejvyšší představitelé koncernu MARZOTTO GROUP, kteří přijeli pozdravit zaměstnance NOVÉ MOSILANY.

SPOLEČENSKÝ VEČER


Bohatý program i tombola. Každoročním zážitkem je tanec na hudbu skupiny Repasanti, která je složena z italských zaměstnanců NOVÉ MOSILANY včetně generálního ředitele pana Busolo.

NÁVŠTĚVY SESTERSKÝCH FIREM


Pocit sounáležitosti se sesterskými firmami i celým koncernem podporují vzájemné návštěvy a výměna zkušeností. Nemáme se za co stydět.

Učební obor: Výrobce textilií

Učební obor

Kam po ZŠ? Na tříletý obor Výrobce textilií

 • Budete končit základní školu?
 • Jste zdraví?
 • Chcete po vyučení ihned dostat nabídku práce?

Během studia tohoto tříletého oboru strávíte praxi v reálném provozu, kam můžete ihned po škole nastoupit. Po získání výučního listu lze pokračovat na maturitní nadstavbu, se kterou vám nabídneme vyšší pracovní pozici.

Učební obor:
VÝROBCE TEXTILIÍ
(31-57-H/001)

Délka studia:
3 roky

Podmínky přijetí:
splnění povinné školní docházky
splnění podmínek zdravotní způsobilosti

Přijímací řízení:
bez přijímacích zkoušek
formou výběrového řízení

Způsob ukončení:
závěrečná zkouška s výučním listem

Druh vzdělání:
střední odborné vzdělání
možnost pokračovat ve studiu k získání maturitní zkoušky

Výuční list nebo maturita v kapse?

 • Máte za sebou vyučení nebo maturitu?
 • Hledáte stabilní zaměstnání?
 • Chcete se rozvíjet?

Zkrácené studium jednoletého oboru Výrobce textilií vás vybaví potřebnými dovednostmi pro okamžitý nástup do firmy Nová Mosilana. Nabídku práce dostanete spolu s výučním listem.

Jednoleté zkrácené studium učebního oboru:
VÝROBCE TEXTILIÍ
(31-57-H/01)

Délka studia:
1 rok

Podmínky přijetí:
výuční list nebo maturitní vysvědčení
splnění podmínek zdravotní způsobilosti

Přijímací řízení:
bez přijímacích zkoušek
formou výběrového řízení

Způsob ukončení:
závěrečná zkouška s výučním listem

Druh vzdělání:
střední odborné vzdělání

Zjistěte o oboru více informací a podejte si přihlášku - zde.

Studium

Budeme vás podporovat během studia

 • Stipendium až 3000 Kč měsíčně
 • Na stravování přispějeme 400 Kč
 • Nejste z Brna? Přispějeme vám na ubytování
 • Chcete cestovat? Vyšleme vás na zahraniční stáž

V Brně se prolíná tradiční textilní řemeslo s italskou elegancí. A i vy můžete přiložit ruku k dílu už při studiu.

Přijďte se podívat

Provedeme vás podnikem Nová Mosilana, ukážeme vše, co vás bude zajímat a zodpovíme veškeré vaše otázky.

Často kladené otázky

Jak probíhá studium?

 • Týden výuky ve škole na Jánské, týden praxe v Nové Mosilaně (v 1. ročníku v učebně, v dalších ročnících přímo v provozu).
 • Seznámíte se se všemi fázemi technologického procesu (od zpracování vlny přes čištění, výrobu příze, přípravu osnov, tkaní, barvení, finální úpravu – praní, žehlení, laboratoř, výstupní kontrola).
 • Můžete si vybrat tu oblast, která vás nejvíc baví a pro kterou máte vlohy.

Co se naučím?

 • Obsluhovat stroje, linky a zařízení v textilní výrobě, manipulovat s materiály, polotovary a výrobky v různých formách a osvojíte si jejich kontrolu, evidovat data o výrobě a pečovat o stroje a zařízení.

Co je důležité pro toho, kdo by chtěl obor studovat?

 • Nemusí mu jít čeština ani matematika.
 • Důležitá je šikovnost a chuť do práce.

Jaké budu mít možnosti po ukončení studia?

 • Práce v Nové Mosilaně.
 • Možnost doplnit si maturitu na SŠ Charbulova.
 • Studium na VŠ – Technická univerzita v Liberci, Textilní fakulta.

Jaké budu mít uplatnění?

 • Práce v Nové Mosilaně.
 • Práce v jiné textilní továrně (např. Sametex Kraslice, Kordárna Velká nad Veličkou).
 • Oblast netkaných textilií (např. Pegas Nonwowens Znojmo aj.).
 • Nanotechnologie – český patent, na kterém se pracuje v Liberci (velmi tenká syntetická vlákna využívaná pro výrobu filtrů nebo ve zdravotnictví – umělé cévy, čéšky,…).

Proč Nová Mosilana potřebuje nové kvalifikované zaměstnance?

 • Řada kvalifikovaných zaměstnanců se blíží důchodovému věku, pro kvalifikovanou práci technologů nebo mistrů výroby, kteří řídí směny, jsou třeba lidé, kteří mají přehled o celém výrobním procesu.

Fotogalerie

Zajímá vás, jak probíhá praktická část výuky přímo v Nové Mosilaně? Podívejte se do fotogalerie.

Tvoření v učebně


Absolventi učebního oboru se s textiliemi setkávají již v prvním ročníku. V učebně probíhají různé rukodělné činnosti.


Více fotografií naleznete zde.

Kreativní šití


Studenti mají k dispozici šicí stroj i materiály, ze kterých tvoří. Šijí například tašky, kabelky, organizéry na kosmetiku, gumičky, nebo šátky a hotové výrobky si mohou odnést domů.


Více fotografií z kreativního šití naleznete zde.

Praxe v provozu


V druhém ročníku začínají absolventi učebního oboru chodit i do provozu. A postupně si procházejí jednotlivá pracoviště. Díky tomu získají skvělý přehled o celém výrobním procesu.


Více fotografií naleznete zde.

Pro zájemce

Prohlédněte si své budoucí pracoviště

Nová Mosilana, a.s.
Charbulova 150, 618 00 Brno

Pište na personalni@mosilana.cz
Volejte 548 136 320, 548 136 183
Podívejte se na www.novamosilana.cz

Zjistěte o oboru více informací a podejte si přihlášku

Střední škola Brno
Charbulova 106, 618 00 Brno

Pište na podatelna@charbulova.cz
Volejte 548 424 132
Podívejte se na www.charbulova.cz

Aktivity Nové Mosilany

Aktivity

Každá firma je součástí společenského dění v místě svého působení už jen tím, že jsou s ní spojeny životy zaměstnanců, kteří mají v regionu svůj domov. V případě NOVÉ MOSILANY je to 1 000 občanů, 1 000 životů i osudů. NOVÁ MOSILANA se nestará jen o své zaměstnance, ale aktivně podporuje smysluplné aktivity v Černovicích, Brně i celé České republice.

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu


ATOK je neziskovou organizaci sdružující právnické i fyzické osoby českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, která byla založena v květnu roku 1990. Členy jsou převážně výrobci, ale také výzkumné ústavy, školy a obchodní organizace tohoto odvětví.
atok.cz

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky


Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami.
aobp.cz

Svaz tělesně postižených, místní organizace Černovice


Svaz tělesně postižených v České republice z. s. je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

svaztp.cz

Dům dětí a mládeže - Helceletka


Helceletka se již desítky let zajímá o to, co Brňáci i mimobrněnští dělají se svým volným časem. Zaměřuje se na pořádání dětských táborů, pobytových akcí, kroužků, kurzů a jiných akcí. Z jejich pestré palety si vybírají nejen školáci, ale i předškoláci. Řada činností osloví také rodiče s nejmladšími dětmi, dospěláky a seniory.

helceletka.cz

Regionální hospodářská komora Brno


Přes 400 členských firem RHK Brno zahrnuje všechny oblasti nejen kraje ale celé ČR, kde mohou firmy využívat služeb, účastnit se na setkávání podnikatelů, dosáhnout na nové obchodní příležitosti a společnými silami lobovat za klíčové obchodní záležitosti.

Komora je pro podnikatele přístupným servisním a informačním zdrojem, jehož tradice sahá až do roku 1850.

rhkbrno.cz

Italsko-česká hospodářská komora CAMIC


Italsko-česká obchodní a průmyslová komora - CAMIC - vznikla v Praze v roce 2001, díky odhodlání skupiny italských podnikatelů a za cenného přispění Italského velvyslanectví v Praze. V krátkém čase zaznamenala významný počet členských firem, především italských podnikatelů, kteří chtějí působit na českém trhu.

camic.cz